Zonnestraaltje

Al bij de besluitvorming over een terrein voor de speeltuinvereniging De Vijf Hoven [link], in 1963, wordt vastgesteld dat voor leden en hun kinderen aan de overkant van de Churchilllaan, deze nieuwe drukke verkeersweg een enorme belemmering is. Er moet eigenlijk ook daar een speeltuin komen, in ieder geval voor jonge kinderen. Aan de westzijde van de Churchilllaan zijn vanaf het eind van de jaren vijftig ook sociale huurwoningen gebouwd, tussen de Vijf Meilaan en de Aaltje Noorderwierlaan. De grote flat aan het Jaq. Urlusplantsoen is in 1970 het sluitstuk van de bouw in dit deel van Leiden Zuid-West, Fortuinwijk-Noord.

In 1967 stelt de gemeente geld beschikbaar voor de aanleg van een speeltuin aan de Aaltje Noorderwierlaan. In april 1970 wordt deze geopend. Er is geen eigen speeltuinvereniging: de tuin komt in beheer van De Vijf Hoven, die daardoor de enige Leidse speeltuinvereniging is met twee tuinen. De tuin is vooral bedoeld voor de allerkleinsten, kinderen onder de tien jaar, voor wie de oversteek over de Churchilllaan te gevaarlijk is.

Rond 1990 is er sprake van problemen met rondhangende jongeren in het Urlusplantsoen. De sfeer in de buurt wordt er niet beter op en dat straalt af op de speeltuin. Blijkbaar zijn die problemen te groot voor De Vijf Hoven. De tuin is al zo’n drie jaar gesloten, wanneer De Vijf Hoven het beheer aan de LBS overdraagt. Op 11 augustus 1993 wordt voor de tuin een nieuwe speeltuinvereniging opgericht. Deze vereniging – en daarmee de tuin – krijgt de naam Het Zonnestraaltje.

Zonnestraaltje
Moeder met de kleintjes naar speeltuin Het Zonnestraaltje, in 1996. Ze poseren even met de altijd bereidwillige portier (Foto Wim Lamboo)

Het is een mooie speeltuin voor kleine kinderen – de leeftijd wordt verder verlaagd naar jonger dan vier jaar. Maar het lukt de vereniging niet lang om de tuin helemaal zelf te draaien.

Zonnestraaltje_-6
De speeltuin vlak voor de opheffing van de vereniging

De welzijnsorganisatie Thuis op Straat wordt ingeschakeld om Het Zonnestraaltje voor de vereniging en de LBS te beheren. In 2019 wordt besloten de hekken om Het Zonnestraaltje te verwijderen. Daarmee wordt het speelterrein een openbare speelgelegenheid en is het definitief geen verenigingsspeeltuin meer.