Voorwoord

Voorwoord

Leiden, maart 2023. Beste lezer, Namens de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen, van harte welkom op deze site. Hier vindt u de geschiedenis van de speeltuinen, vanaf het allereerste begin tot aan de dag…

Hoofdstuk 1 De voorgeschiedenis

Hoofdstuk 1 De voorgeschiedenis

Spelen hoort bij het opgroeien van kinderen. Buiten spelen is daarbij altijd belangrijk geweest. En daarbij horen ook de zorgen over buiten spelende of rondhangende jeugd, zeker in de stad. Dat is al…

Hoofdstuk 2 De eerste speeltuinverenigingen

Hoofdstuk 2 De eerste speeltuinverenigingen

Op 17 september 1926 wordt de Buurt- en Speeltuinvereniging Zuiderkwartier opgericht. Het is de eerste van een nieuwe speeltuinbeweging. Het zijn niet meer gegoede burgers die wat willen doen voor arbeiderskinderen. Arbeiders zelf…

Hoofdstuk 4 Verbreding

Hoofdstuk 4 Verbreding

Begon het eind jaren twintig met vier speeltuinen, na de oorlog groeit dat aantal razendsnel. Overal in de stad worden speeltuinverenigingen opgericht. Ze verschijnen niet alleen in de nieuwe arbeiderswijken, maar ook in…

Hoofdstuk 5 De tijden veranderen

Hoofdstuk 5 De tijden veranderen

Ondanks de gestage groei, krijgen de speeltuinen het vanaf de jaren zestig moeilijk. Men komt moeilijker aan vrijwilligers, het werk onder de oudere jeugd kalft af. Er komt concurrentie door andere vormen van…

Deltaplan ontwerp 2015

Hoofdstuk 6 Een Deltaplan

Het Leidse speeltuinwerk heeft de moeilijke jaren tussen 1965 en 1985 goed overleefd. Dat betekent niet dat de speeltuinen het makkelijk hebben. Grote problemen rijzen op wanneer de veiligheidsnormen worden verscherpt, begin jaren…

Communicatiebord

Hoofdstuk 7 Nieuwe uitdagingen

Er verandert vanaf eind jaren tachtig veel meer. Algemene maatschappelijke veranderingen, al ingezet in de jaren zestig en zeventig, zetten door, maar er doen zich ook nieuwe ontwikkelingen voor. Tegelijk verandert de stad…