Categorie: Speeltuinen
 • Beatrix

  Beatrix

  Begin jaren zestig begint de woningbouw ten zuiden van de Vijf Meilaan, aan de westkant van de Churchilllaan. Hier verschijnen zowel sociale als particuliere woningen. In juni 1964 organiseert de LBS een bijeenkomst over de vraag of ook hier een speeltuinvereniging moet komen. Vooral de bewoners van de sociale woningbouw in de componistenbuurt zijn daarvoor…

  Lees verder…

 • Oosterkwartier

  Oosterkwartier

  Op 28 augustus 1929 komen bewoners uit de nieuwbouwwijk De Kooi bij elkaar met het plan een buurt- en speeltuinvereniging op te richten. Na een uitgebreide inleiding door K. West van Zuiderkwartier , wordt Oosterkwartier die avond opgericht. Oud schoolhoofd J.F. de Ren wordt de eerste voorzitter. Voorlopig heeft die vereniging nog geen speeltuin. In…

  Lees verder…

 • Westerkwartier

  Westerkwartier

  Op 6 november 1928 wordt op een bijeenkomst op het Rapenburg – met Karel West van Zuiderkwartier als inleider – besloten een nieuwe buurt- en speeltuinvereniging op te richten, met de naam Westerkwartier. Het gaat om bewoners van het Haagwegkwartier, waar naast de oudere 19e-eeuwse huisjes, woningbouwvereniging Ons Belang nieuwe arbeiderswoningen heeft gebouwd. Ons Belang-bestuurslid…

  Lees verder…

 • Noorderkwartier

  Noorderkwartier

  Op 27 september 1927 belegt de (neutrale) woningbouwvereniging Ons Belang een bijeenkomst om een buurtvereniging op te richten in Plan Noord. Daar heeft ze vanaf 1915 een aantal woningbouwcomplexen gebouwd. Zuiderkwartier-secretaris West wordt uitgenodigd en dus wordt het een buurt- en speeltuinvereniging. Ons Belang-secretaris P.J. Pont wordt voorzitter. Het duurt even voor er een plek…

  Lees verder…

 • Zuiderkwartier

  Zuiderkwartier

  In 1926 organiseert woningbouwvereniging Ons Doel een uitstapje met de kinderen van de leden naar het strand. Dat bevalt zo goed, dat Ons Doel besluit een buurt- en speeltuinvereniging op te richten in de buurt ten oosten van de Herenstraat. Daar heeft zij kort tevoren twee grote woningcomplexen gebouwd. De oprichting van Zuiderkwartier vindt plaats…

  Lees verder…

 • Merendroom

  Merendroom

  Al bij de planning van de aanleg van de Merenwijk, halverwege de jaren zestig, is er sprake van een speeltuin. Eind jaren zeventig is die er nog steeds niet. Vooral de bewoners van de sociale woningbouw in de Slaaghwijk vinden dat er te weinig speelgelegenheid is. Het zogeheten Slaaghbuurtoverleg agendeert die kwestie op het overleg…

  Lees verder…

 • Rondom de Maredijk

  Rondom de Maredijk

  Officieel is de speeltuinvereniging Rondom de Maredijk op 31 mei 1948 opgericht, onder de naam Marelita. Feitelijk begint het speeltuinwerk al iets eerder in dit buurtje aan de eeuwenoude Maredijk, waar sinds 1850 steeds meer kleine arbeidershuisjes en bescheiden middenklasse-woningen worden gebouwd. In december 1945 richten bewoners een buurtvereniging op. Die richt zich ook op…

  Lees verder…

 • Zuidwest

  Zuidwest

  In de jaren vijftig worden de polders ten zuiden van Haagwegkwartier (Noord) gestaag volgebouwd richting Voorschoterweg, voornamelijk met sociale huurwoningen, zowel laag- als hoogbouw. In mei 1960 – de Churchilllaan is net geopend – komen buurtbewoners bij elkaar op initiatief van de LBS. Er zijn in de nieuwe wijk wel speelveldjes en speelplaatsjes aangelegd, men…

  Lees verder…

 • Ons Eiland

  Ons Eiland

  De Zeeheldenbuurt, ten oosten van de Zijlsingel, is grotendeels gebouwd tussen de beide wereldoorlogen, deels met sociale en deels met eenvoudige particuliere woningen. Anders dan in vergelijkbare buurten uit die tijd, is er vóór de oorlog geen speeltuinvereniging, wel een actieve buurtvereniging. Er is sprake van een speeltuin, maar die komt er niet. Direct na…

  Lees verder…

 • (Om) De Doorbraak

  (Om) De Doorbraak

  De speeltuinvereniging (Om) de Doorbraak heeft een bijzondere geschiedenis. Zo is ze twee maal opgericht, in 1952 en in 1992, en nog vaker geopend. De Doorbraak waar de speeltuin naar verwijst, is min of meer de route van de huidige Ir. Driessen- en (vooral) Oosterkerkstraat. Aan de Herengracht en de Zijlsingel staan oorspronkelijk fabrieksgebouwen van…

  Lees verder…

 • Vogelenwijk

  Vogelenwijk

  Op 22 mei 1946 richten bewoners van de Vogelenwijk een speeltuinvereniging op. De Vogelenwijk (of Vogelwijk) is een klein middenklasse-buurtje, westelijk van de Rijnsburgerweg, tegen Oegstgeest aan. Veel bewoners worden lid. Een klein jaar later stelt de gemeente een terrein beschikbaar voor een ‘speelweide’. Al snel staan er goal- en korfbalpalen en een wip, maar…

  Lees verder…

 • Morschkwartier

  Morschkwartier

  Morschkwartier De bewoners van het Mors(ch)kwartier zijn op 15 juni 1945 de eerste die na de Tweede Wereldoorlog een speeltuinvereniging oprichten. Dat gebeurt in de Christelijke school aan de Hoge Morsweg, vlakbij het spoorviaduct richting Lage Morsweg. Het Morskwartier is dan nog niet zo groot: het gaat om de oude, gemengde bebouwing langs de Morsweg…

  Lees verder…

 • De speelschans

  De speelschans

  De bewoners van de Burgemeesters- en Professorenwijk en de Rijndijkbuurt constateren in 1993 dat er voor kinderen in de wijk te weinig veilige speelruimte is. Duidelijk is dat de herinnering aan de verdwenen speeltuinen ’t Profje en Rondom de Watertoren dan nog leeft. Het leidt in 1994 tot de oprichting van een nieuwe speeltuinvereniging, die…

  Lees verder…

 • Stevenshof

  Stevenshof

  Vanaf 1982 wordt er volop gebouwd in een grote, nieuwe bouwlocatie de Stevenhofjespolder. Voor de helft gaat het daar om particuliere woningen, de andere helft sociale. In deze nieuwe woonwijk wordt rondgestrooid met speelwerktuigen in de openbare ruimte. Een initiatief in 1985 om een echte speeltuinvereniging op te richten, wordt echter enthousiast ontvangen door de…

  Lees verder…

 • Vijfhoven

  Vijfhoven

  In de jaren vijftig worden de polders ten zuiden van Haagwegkwartier (Noord) gestaag volgebouwd richting Voorschoterweg, voornamelijk met sociale huurwoningen, zowel laag- als hoogbouw. In mei 1960 – de Churchilllaan is net geopend – komen buurtbewoners bij elkaar op initiatief van de LBS. Er zijn in de nieuwe wijk wel speelveldjes en speelplaatsjes aangelegd, maar…

  Lees verder…

 • Zonnestraaltje

  Zonnestraaltje

  Al bij de besluitvorming over een terrein voor de speeltuinvereniging De Vijf Hoven [link], in 1963, wordt vastgesteld dat voor leden en hun kinderen aan de overkant van de Churchilllaan, deze nieuwe drukke verkeersweg een enorme belemmering is. Er moet eigenlijk ook daar een speeltuin komen, in ieder geval voor jonge kinderen. Aan de westzijde…

  Lees verder…

 • Professorenwijk

  Professorenwijk

  Op 11 augustus 1945 wordt in Zomerzorg (bij het Leidse station) een buurtvereniging opgericht voor de Professorenwijk. Dat is een echte middenklasse-wijk, al verschijnt er in de jaren vijftig nog een groot complex sociale woningen. Het voortouw ligt bij D. van der Kwaak, van 1946 tot 1958 wethouder in Leiden namens de protestants-christelijke partijen. ‘De…

  Lees verder…

 • Groenoord

  Groenoord

  De kinderactiviteiten met Koninginnedag smaken in 1937 in Groenoord naar meer. Bewoners van het kleine maar langgerekte buurtje aan de oostzijde van de Haarlemmertrekvaart, besluiten daarom  op 7 september een buurt- en speeltuinvereniging op te richten. Dat jaar vieren ze Sinterklaas in Zomerzorg en al snel daarna beschikt de vereniging al over een eigen vergaderlokaaltje…

  Lees verder…

 • Demping en Haven

  Demping en Haven

  De Demping Op 4 november 1946 wordt de eerste speeltuinvereniging voor een volksbuurt in de Leidse binnenstad opgericht: De Demping, voor de buurt rond het Levendaal. Ze sluit zich direct aan bij de Leidse Bond. De naam verwijst naar de demping van het Levendaal in 1935 – sindsdien is dat een drukke, voor kinderen gevaarlijke…

  Lees verder…

 • Rondom de Watertoren

  Rondom de Watertoren

  Eind november 1949 wordt een speeltuinvereniging opgericht in de Rijndijkbuurt, bij de Hoge Rijndijk en het kanaal. Rondom de Watertoren is de naam. Trekker bij de oprichting is M.H. Noteboom, voorzitter van de woningbouwvereniging Ons Doel, die in deze buurt een behoorlijk aantal woningen bezit. Al snel draait de vereniging mee met de sportwedstrijden die…

  Lees verder…