Zuidwest

1-Zuidwest-2

In de jaren vijftig worden de polders ten zuiden van Haagwegkwartier (Noord) gestaag volgebouwd richting Voorschoterweg, voornamelijk met sociale huurwoningen, zowel laag- als hoogbouw. In mei 1960 – de Churchilllaan is net geopend – komen buurtbewoners bij elkaar op initiatief van de LBS. Er zijn in de nieuwe wijk wel speelveldjes en speelplaatsjes aangelegd, men heeft behoefte aan een echte speeltuin. Of liever: twee speeltuinen, een ten noorden en een ten zuiden van de drukke Vijf Meilaan. En zo wordt op 23 mei 1960 de speeltuinvereniging Zuid West opgericht.

Er ontstaat onduidelijkheid over waar en wanneer de twee tuinen worden gerealiseerd, en ook over de omvang ervan. Hoewel de LBS daar anders over denkt, besluiten de bewoners dat het daarom beter is door te gaan als twee aparte verenigingen, die ieder voor een eigen, gelijkwaardige tuin ijveren. De oorspronkelijke vereniging Zuid West wordt de speeltuinvereniging voor de Gasthuiswijk, ten zuiden van de Vijf Meilaan. Voor de buurt ten noorden ervan (Haagweg-Zuid) richten bewoners op 19 september 1960 een aparte vereniging op, De Vijf Hoven .

Zuidwest-1-Bijna-klaar
Er moet nog het nodige gebeuren voor de speeltuin Zuid West in 1964 open kan gaan (Jan Holvast/HVOL)

In eerste instantie heeft de gemeente voor Zuid West een niet erg groot terrein op het oog. Uiteindelijk krijgt ze toch een groter terrein, de huidige speeltuin aan de De Bazelstraat/Berlagestraat. Aan de geplaatste speelwerktuigen mankeert aanvankelijk echter het een en ander, maar uiteindelijk kan de speeltuin op 19 september 1964 toch feestelijk geopend worden. Het is een ruime en goed voorziene speeltuin.

Een probleem is het ontbreken van een clubhuis. Voorlopig gebruikt men de kantine van typemachinefabriek Royal McBee (Rooseveltstraat/Voorschoterweg). Een clubhuis komt er in 1970, maar de speeltuin moet het wel delen met andere buurtorganisaties. Dat leidt tot problemen en in februari 1970 treedt het bestuur van de speeltuin daarom en bloc af. De ruzie wordt gelukkig vlot bijgelegd.

Zuidwest-2-kind
Dit kind speelt met veel plezier in speeltuin Zuid West (sv Zuid West)

Maar ook op de lange termijn blijkt de constructie niet gelukkig. Speeltuin en buurtorganisatie(s) werken regelmatig samen, maar soms zijn er ook problemen. Anno 2022 is de buurtorganisatie niet meer actief. De speeltuinvereniging kan echter in het gebouwtje dat ooit ook voor haar neergezet is, enkel een kleine ruimte gebruiken als portiersloge. Om toch over een eigen ruimte te beschikken voor activiteiten heeft bestuurder Jan Schouten zelf maar een provisorisch clubhuis in elkaar getimmerd.

Zuidwest-3-ZW-nu
De speeltuin Zuid West ligt er nog steeds mooi bij (LBS)

De speeltuin zelf staat er goed bij. Er is in de loop der tijd veel en divers speelmateriaal bijgekomen, geschikt voor kleine en iets grotere kinderen: klimtoestellen, glijbanen, schommels, een kabelbaan en een zwembadje. Ook aan de toegankelijkheid voor minder valide kinderen is gedacht.

Toch zijn er problemen. In het kader van de stedelijke herstructurering (in heel Zuid West) dreigt de gemeente een deel van de tuin aan woningbouw op te offeren. Ook de afrastering is een discussiepunt. Weghalen of verlagen ziet de vereniging niet zitten in verband met veiligheid en vandalisme.

Daarnaast is er anno 2022 nog maar één bestuurder over. Die wil na al die jaren het stokje wel eens overdragen. Met de LBS en Incluzio probeert hij nieuwe kinderactiviteiten te ontwikkelen én nieuwe bestuurders te vinden. Het is belangrijk deze speeltuin te behouden, zeker omdat in nabije toekomst veel huizen bijgebouwd worden in de Gasthuiswijk, op het bedrijventerrein Rooseveltstraat. Gelukkig vinden zij begin 2023 een aantal jonge ouders die zich willen inzetten voor de speeltuin. Wellicht is er binnenkort een nieuw bestuur.

Zuidwest-4-Welkom
Welkom is speeltuin Zuid West! (LBS)]

Voor meer informatie over speeltuinvereniging Zuid West: Link speeltuin Zuidwest