Zuiderkwartier

In 1926 organiseert woningbouwvereniging Ons Doel een uitstapje met de kinderen van de leden naar het strand. Dat bevalt zo goed, dat Ons Doel besluit een buurt- en speeltuinvereniging op te richten in de buurt ten oosten van de Herenstraat. Daar heeft zij kort tevoren twee grote woningcomplexen gebouwd. De oprichting van Zuiderkwartier vindt plaats op 17 september 1926. Ze gaat van start met 100 leden en 25 donateurs.

Ten zuiden van deze buurt heeft een andere woningbouwvereniging, De Tuinstadwijk ook een groot aantal woningen. In eerste instantie heeft deze geen betrokkenheid met Zuiderkwartier, dat in het begin een onderafdeling van Ons Doel is. Die relatie komt er wel, zeker wanneer de speeltuin uiteindelijk op 27 juni 1931 geopend wordt bij de woningen van De Tuinstadwijk, in de Anjelierstraat. Zuiderkwartier wordt een zelfstandige vereniging voor de hele nieuwe arbeiderstuinstadwijk.

In optocht naar de opening van Zuiderkwartier! (Zuiderkwartier)

Het duurt even voor die plek beschikbaar komt. Tot 1930 is de gemeente weinig behulpzaam. Een plek op de hoek van de Zoeterwoudsesingel en de huidige Lammenschansweg, wordt ze door de neus geboord en verkocht aan een projectontwikkelaar. Ondertussen organiseert de vereniging wel al allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas en uitstapjes naar Oud Hortuszicht of naar andere steden. Honderden kinderen doen mee.

Het terrein aan de Anjelierstraat wordt kosteloos beschikbaar gesteld en geschikt gemaakt door de gemeente, maar de speeltoestellen moet Zuiderkwartier zelf betalen. Dat lukt via collectes en donaties en de nodige zelfwerkzaamheid. Er is op het terrein ook ruimte om te korfballen; voetbal mag niet van de gemeente. Dat is lastig, want behalve een succesvolle korfbalclub heeft de speeltuinvereniging ook een voetbalclub opgericht…

Op de glijbaan tijdens de opening van Zuiderkwartier (Zuiderkwartier)

Dat zijn maar twee van de vele activiteiten die Zuiderkwartier ontplooit naast de speeltuin zelf. De eerdere uitstapjes en het Sinterklaasfeest blijven op het programma staan, al moet men voor Sinterklaas uitwijken naar een zaal in de stad. Er is namelijk nog geen clubhuis. Een zomers tuinfeest en de koninginnendagviering (toen op 31 augustus) – met wedstrijden voor versierde fietsjes, steps en ‘vliegende hollanders’ – kunnen wel op de speeltuin.

Het ontbreken van een clubhuis is vervelend voor de andere clubs die Zuiderkwartier opricht: de zang-, de dans-, de toneel- en de handwerkclub. Ook voor andere buurtgerichte activiteiten en de propaganda-feestavonden moet men de wijk uit. Het huren van een schoollokaal in de wijk blijkt tijdelijk en prijzig.

Speeches tijdens een jubileum, jaren zeventig. Op het vaandel (met portret van ‘Vadertje’ Klaver) het devies: Speeltuinvereniging Zuiderkwartier is steeds paraat en houdt de Jeugd van de Straat (Zuiderkwartier)

Het clubhuis komt er uiteindelijk in 1951. In 1986 wordt het vernieuwd en in 2020 verrijst er zelfs een heel nieuw clubhuis. Woningbouwvereniging De Sleutels heeft kort daarvoor gezorgd voor een nieuwe portiersloge, omdat de oude moest wijken vanwege sloop en nieuwbouw in de buurt. De nieuwbouw van het clubhuis is een zware financiële last, maar men weet de problemen op te lossen, mede dankzij de LBS.

Zuiderkwartier ontwikkelt zich voortdurend. Een tijd lang heeft ze zelfs een kinderboerderij. In 2016 is de tuin geschikt gemaakt voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dat vraagt een fikse investering en wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van verschillende fondsen en sponsoren.

De huidige speeltuin Zuiderkwartier (Fan Majie/buurtver. TSSW)

Zuiderkwartier is nog steeds een bloeiende speeltuin. Duizenden kinderen vinden er jaarlijks plezier, ook van buiten de wijk. In het clubhuis hebben allerlei activiteiten een plek gevonden, voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het functioneert eigenlijk als een buurthuis. De speeltuinvereniging organiseert zelf een aantal activiteiten, en wil ook nieuwe activiteiten met kinderen ontwikkelen. Verder laat ze het initiatief graag aan mensen en organisaties uit de wijk. De speeltuin biedt dan vooral faciliteiten. Met de wijkvereniging Tuinstad-Staalwijk wordt hartelijk samengewerkt.

Maar informatie over Zuiderkwartier op dit moment: Klik hier voor de website….