De speelschans

Speelschans_ZW

De bewoners van de Burgemeesters- en Professorenwijk en de Rijndijkbuurt constateren in 1993 dat er voor kinderen in de wijk te weinig veilige speelruimte is. Duidelijk is dat de herinnering aan de verdwenen speeltuinen ’t Profje en Rondom de Watertoren dan nog leeft. Het leidt in 1994 tot de oprichting van een nieuwe speeltuinvereniging, die later de naam De Speelschans krijgt.

Ouders organiseren begin 1994 een enquête over een speeltuin in de Burgemeesters/Professorenwijk. Het leidt tot de oprichting van een vereniging (ELO/LD)

Wanneer twee jaar later de gemeente besluit het Roomburgerpark een opknapbeurt te geven, wordt daarin ook ruimte gereserveerd voor een speeltuin. Tegen een Jongeren Ontmoetingsplek ernaast hebben veel omwonenden bezwaar. Later blijkt dat zo’n voorziening wel nodig is om overlast door hangjongeren in de speeltuin te beperken.

Dat is niet zo vreemd. De nieuwe speeltuin krijgt slechts een bescheiden hek en de toegang wordt gratis. De vereniging De Speelschans heeft daar nooit spijt van gehad. Is er in het begin sprake van enige overlast, tegenwoordig is dat eigenlijk nauwelijks nog het geval.

Uiteindelijk wordt De Speelschans op 16 juni 2000 feestelijk geopend. Het is een speeltuin die geheel voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen en waar van meet af aan rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor minder valide kinderen. Er zijn toestellen die ook voor een rolstoelgebruiker geschikt zijn en er is een invalidentoilet. Een clubhuis is er niet, alleen een keet voor de opslag van speelgoed en dergelijke.

In 2005 neemt de – door ouders in de wijk opgezette – buitenschoolse opvang ’t Kasteel het initiatief een eigen onderkomen te bouwen in de speeltuin. De keet verdwijnt. Het nieuwe gebouw biedt ook plaats aan de speeltuinvereniging. Die huurt van ’t Kasteel ruimte voor een winkeltje en een plek voor de toezichthouder. Een echt clubhuis is het dus niet. De mogelijkheden om andere activiteiten te organiseren zijn voor De Speelschans daarmee beperkt. Wel organiseert men een paar keer per jaar gemeenschappelijke activiteiten, zoals paaseieren zoeken en een zomerfeest.

Speelschans-2
De Speelschans is een groene, voor iedereen toegankelijke speeltuin (LBS)

De vereniging wordt bestuurd door een vrij kleine groep vrijwilligers, doorgaans jonge, werkende ouders. Men blijft eigenlijk vooral actief, zolang de eigen kinderen er spelen. De doorloopsnelheid van de bestuurders is daardoor vergeleken met andere speeltuinen vrij hoog. Hoewel dat soms best wel lastig is, weet De Speelschans tot op heden steeds weer nieuwe mensen te vinden. Daarnaast helpen een paar ouders bij de activiteiten.

In De Speelschans komen vooral jonge kinderen, vanaf één jaar tot een jaar of negen, tien; de jongste onder begeleiding van de eigen ouders. Onder oudere kinderen in de wijk is niet veel behoefte aan meer aanbod. De kinderen komen uit de hele wijk en de laatste jaren ook uit de nieuwbouwwijk aan de andere kant van het kanaal, Matilo. Daarnaast maken ook de basisscholen in de wijk, vlakbij de speeltuin, veel gebruik van De Speelschans: de kinderen kunnen er even lekker “uitrazen”. Natuurlijk spelen ook de kinderen van de BSO in De Speelschans.

In 2021 dreigt verplaatsing van de speeltuin vanwege een herinrichting van het Roomburgerpark en de aanleg van een extra hockeyveld. In een stedelijk referendum wordt de herinrichting echter door de Leidse kiezers afgewezen.

Speelschans Stembiljet
De kinderen kunnen stemmen over een nieuwe inrichting. Ze kunnen kiezen uit twee ontwerpen (LBS)

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe inrichting van de speeltuin. Er zijn twee plannen voorgelegd aan de leden. De kinderen zelf hebben ook een inbreng. Begin februari 2023 stemmen de kinderen van de Lorentzschool erover. Zo wordt het straks nog leuker in De Speelschans.

Het is hoe dan ook meestal lekker druk in deze relatief nieuwe, grote en goed voorziene speeltuin, die in een aantal opzichten net even anders wordt beheerd dan bij oudere tuinen gebruikelijk is.

Voor meer actuele informatie over De Speelschans: Klik hier voor de website…