Oosterkwartier

Op 28 augustus 1929 komen bewoners uit de nieuwbouwwijk De Kooi bij elkaar met het plan een buurt- en speeltuinvereniging op te richten. Na een uitgebreide inleiding door K. West van Zuiderkwartier , wordt Oosterkwartier die avond opgericht. Oud schoolhoofd J.F. de Ren wordt de eerste voorzitter.

Voorlopig heeft die vereniging nog geen speeltuin. In afwachting van medewerking van de gemeente ontplooit men natuurlijk wel de nodige activiteiten. Propaganda-feestavonden vinden plaats in zaal Concordia in de Steenstraat. Met de kinderen maakt men uitstapjes naar Meijendel (met extra tram) en Oud Hortuszicht. Het Sinterklaasfeest wordt gevierd in de Stadsgehoorzaal.

Begin 1932 neemt de gemeenteraad het besluit een terrein voor Oosterkwartier in te richten. Op 12 november kan dat al in gebruik genomen worden. Bij de opening vertelt wethouder Goslinga dat de realisatie van de speeltuin aan een zijden draadje had gehangen. De provincie lag dwars in deze crisistijd, maar de gemeente had doorgezet. De speeltuin ligt dan aan de rand van de wijk: de huizen eromheen zijn twee jaar later gebouwd.

Oosterkwartier-1934-Speeltuin-met-portiersloge-zandbak-glijbaan-en-schommels-lijnen-sportdeel-op-voorgrond
Oosterkwartier in 1934, wanneer de huizen eromheen worden gebouwd. Te zien zijn de portiersloge, de zandbak, glijbaan, zweefmolen en schommels. Links voor zijn de lijnen van het sportgedeelte te zien. (ELO)

Oosterkwartier is een actieve vereniging, met allerlei clubjes: een mondharmonicaclub, een toneelclub, een handwerkclub en natuurlijk een korfbalclub – Oosterkwartier is de eerste speeltuinvereniging die met korfbal begint . Na de oorlog komen daar nog balletgroepen en een operettevereniging bij. Probleem is echter dat er geen clubhuis is. Een tijdje kon men het tweede klasse-wachtlokaal van station Herensingel huren, maar de huur wordt door de NS opgezegd. Tot enige opluchting van Oosterkwartier, want men kon eigenlijk in deze crisisjaren de huur niet opbrengen. Een eigen clubhuis kwam er uiteindelijk in 1950.

De korfbalclub speelt overigens lang in de speeltuin zelf. Daar speelt nog een korfbalclub, De Algeme(e)ne. Oosterkwartier is succesvol en dringt door tot de landelijke competitie. Ze moet dan wel haar naam veranderen. Het wordt Vicus Orientis. Later wordt het een zelfstandige vereniging.

Oosterkwartier is in de jaren vijftig en zestig een bloeiende vereniging, met honderden leden, al laat de opkomst van de televisie zich bij het organiseren van contact- en klaverjassen zich voelen. Het 30- en 40-jarig bestaan worden uitbundig gevierd. Bij de laatste krijgt de speeltuin een klimschip met kraaiennest. Ook heeft men een eigen filmprojector met geluid en een leesbibliotheek.

In 1994 wordt de tuin met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds helemaal gerenoveerd. Daardoor is ze de eerste speltuin die voldoet aan de nieuwe, strengere veiligheidseisen. De oude zweefmolen en een klimrek verhuizen naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Daarna gaat het echter langzaam maar zeker minder met Oosterkwartier. De tuin gaat minder vaak open, het bestuur kan zich niet vernieuwen, het clubhuis raakt in verval. Via de LBS lukt het om nieuwe, jonge mensen uit de buurt bij de speeltuin te betrekken, deels hoger opgeleid en werkzaam als kleine zelfstandige. De oude generatie stopt er uiteindelijk mee.

Oosterkwartier-2-Vaandel
Het vaandel van de speeltuinvereniging wordt nog steeds bewaard in het clubhuis. Foto: C. Smit

Vervolgens wordt de speeltuin voortvarend aangepakt. Het clubhuis krijgt in 2020/2021 een ingrijpende opknapbeurt en staat er nu weer fris en fleurig bij. Dat gebeurt in samenwerking met de kinderopvang, die een deel van het clubhuis huurt. In het clubhuis vind je onder andere een dansclub, yoga en ook nog ouderwetse bingo. Er worden weer bijzondere activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals een groot kinderfeest. De openingstijden worden verruimd en de tuin is nu ook in het weekend gewoon open. Als een van de weinige oude speeltuinen besluit Oosterkwartier de tuin ook voor niet-leden gratis toegankelijk te maken.

En men wil meer. Meer ruimte voor avontuurlijk spelen, bijvoorbeeld, met waterpompen en hutten bouwen. Een speciaal deel met uitdagende speeltoestellen voor peuters. En de speeltuin zou groener moeten worden. De speeltuin moet een nóg fijnere plek worden dan die nu al is.

Oosterkwartier-9

De meest actuele informatie over Oosterkwartier is hier te vinden : Link naar Oosterkwartier