Morschkwartier

1 Chr.School

Morschkwartier

De bewoners van het Mors(ch)kwartier zijn op 15 juni 1945 de eerste die na de Tweede Wereldoorlog een speeltuinvereniging oprichten. Dat gebeurt in de Christelijke school aan de Hoge Morsweg, vlakbij het spoorviaduct richting Lage Morsweg.

Het Morskwartier is dan nog niet zo groot: het gaat om de oude, gemengde bebouwing langs de Morsweg en Hoge Morsweg (incl. Transvaalbuurt), plus de buurt met middenklasse-woningen uit de jaren dertig tussen Lage Morsweg en Vondellaan. Van de kinderen van de Morsweg/Transvaal, verwacht men voor de oorlog nog dat ze naar speeltuin Westerkwartier  gaan.

1 Chr.School
De vereniging wordt opgericht in de christelijke school aan de Hoge Morsweg. Hier oefenden ook nog lang de clubjes van de speeltuin (ELO)

De speeltuinvereniging Morschkwartier slaat aan. Er is een kinderkoor, een mondharmonicaclub, er zijn allerhande activiteiten, zoals wandeltochten, zwemwedstrijden en vliegerwedstrijden. Natuurlijk viert men het Sinterklaasfeest. Maar een eigen terrein heeft men voorlopig niet, laat staan een clubhuis. De clubjes komen bij elkaar in de Christelijke school, in de kantine van de Rotogravuremaatschappij aan het Galgewater (!) en bij mensen thuis. Dat er zes jaar na de oprichting nog geen eigen speeltuin is, leidt bijna tot de opheffing van de jonge verenging.

De vertraging komt door de plannen met de (Lage) Mors. Niet alleen is er het plan de A44 te verlengen dwars door de Mors heen, de gemeente wil er ook veel sociale woningen bouwen. Pas in 1952, wanneer alles eindelijk duidelijk is, en wanneer de bouw van woningwetwoningen in de Mors goed op gang is gekomen, gaat de gemeenteraad akkoord met het de aanleg van de speeltuin aan de Lage Morsweg. Er komt ook een houten clubhuis bij.

Zo bedient speeltuin Morschkwartier het langzaam maar zeker groeiende Morskwartier, met name de Lage Mors. Toch groeit het bezoek niet met de toename van het aantal bewoners. Zoals bij meer speeltuinen neemt het lidmaatschap en bezoek vooral in de jaren zestig af. In de uitdijende wijk komen ook meer voorzieningen voor kinderen, bijvoorbeeld een kinderboerderij. Een grote klap is dat in augustus 1977 het clubhuis afbrandt.

De vraag is dan hoe dat clubhuis wordt herbouwd: alleen voor de speeltuin, samen met wijkvereniging Muiderslot, of puur voor beheer door de gemeente? Het eindresultaat is – hoewel de speeltuin het anders had gewild – een constructie waarbij het clubhuis door de vereniging wordt gehuurd, in plaats van dat het eigendom is, zoals bij de meeste andere speeltuinen. In 1981 gaat het nieuwe gebouw open, niet alleen bestemd voor de speeltuinvereniging, maar ook voor peuterspeelzaal Duimelot, de Stichting Kinderkantines en de wijkvereniging.

2-Speeltuin-Morsch
Speeltuin Morschkwartier in 1996. Sindsdien is er heel veranderd. De stoeptegels zijn weg, de tuin is veilig én veel groener, met ook zand en water… (Foto: Wim Lamboo)

Morschkwartier wordt in 2005 in het kader van het Deltaplan rond de veiligheid aangepakt. Bij de nieuwe inrichting wordt rekening gehouden met wensen van kinderen in de buurt: meer zand en water. In 2016 wordt de speeltuin opnieuw gerenoveerd: kapotte toestellen worden vervangen en de inrichting verandert. De eerdere inbreng van de kinderen zijn daarbij gerespecteerd. Bij de plaatsing van de speeltoestellen wordt nu meer rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen die de speeltuin bezoeken. De toestellen die voor de jongste bezoekers zijn bedoeld, staan nu dichter bij het verenigingsgebouw.

De speeltuinvereniging Morschkwartier biedt meer. Zo zijn er regelmatig speciale kinderactiviteiten, zoals knutselen en schminken, en bingoavonden.

Morschkwartier_-12
De speeltuin in 2020

Voor meer informatie over speeltuinvereniging Morschkwartier klik deze link…