Rondom de Maredijk

2-Om-Maredijk-1989

Officieel is de speeltuinvereniging Rondom de Maredijk op 31 mei 1948 opgericht, onder de naam Marelita. Feitelijk begint het speeltuinwerk al iets eerder in dit buurtje aan de eeuwenoude Maredijk, waar sinds 1850 steeds meer kleine arbeidershuisjes en bescheiden middenklasse-woningen worden gebouwd. In december 1945 richten bewoners een buurtvereniging op. Die richt zich ook op kinderen. Daarom krijgt het ‘Maredijkkwartier’ al in juli 1946 een speelweide op het Schuttersveld.

Die plek is eigenlijk niet geschikt. De buurt wil ook een echte speeltuin, en dan aan de Maredijk zelf. Om dat te bereiken richt de buurtvereniging in mei 1948 een aparte speeltuinvereniging op, Marelita. Gesteund door de LBS krijgt de vereniging medewerking van de gemeente. Het gaat dan snel. In oktober gaat de eerste spade in de grond voor de tuin, én voor een clubhuis. Dat clubhuis wordt door de buurtbewoners helemaal zelf gebouwd. Iedereen doet mee. Op 9 april 1949 opent burgemeester Van Kinschot de speeltuin en het clubhuis van Marelita. De gymnastiekclub is dan al actief.

Het eerst clubhuis van de speeltuin aan de Maredijk, geopend in 1949. De buurtbewoners hebben dat met zijn allen zelf gebouwd (ELO/LD)

In 1952 besluiten de Maredijkers de buurt- en de speeltuinvereniging weer samen te voegen. De nieuwe vereniging gaat Rondom de Maredijk heten, al wordt de gymnastiekclub nog een paar jaar Marelita genoemd. Met de activiteiten als buurtvereniging houdt men overigens al in 1958 op.

De speeltuin bloeit. Als eerste speeltuin in Leiden heeft men ook een spartelbadje voor kleine kinderen, en een trampoline. Wel hangen bouwplannen voor het Schuttersveld in de jaren zestig als een zwaard van Damocles boven de speeltuin. Die plannen gaan niet door, en in latere plannen wordt de speeltuin behouden.

De speeltuin heeft wel een probleem. Ze ligt laag en heeft daardoor snel overlast van water. Drainering van de grasmat in 1961, helpt niet. Pas wanneer in 1980-1981 de tuin grondig gerenoveerd en verhoogd wordt, en de sloten om de tuin verdiept worden, zijn de problemen opgelost.

De speeltuin heeft kort daarvoor al een nieuw clubhuis gekregen. Dat wordt in 1978 geopend. Dat clubhuis – het ‘Maredijkhuis’ – is een paar jaar geleden, in 2016, grondig gerenoveerd én vergroot. Logisch, want er wordt druk gebruik van gemaakt.

2-Om-Maredijk-1989
Spelen in Om de Maredijk in 1989. Op de achtergrond het clubhuis (Jan Holvast/HVOL)

Een van de vaste gebruikers is de buurtvereniging Maredijkbuurt, want die is er tegenwoordig ook weer. Samen organiseren speeltuin- en buurtvereniging onder meer de ‘Maredag’ en geven ze een blad uit. Via het clubhuis faciliteert de speeltuin ook andere activiteiten van de buurtvereniging.

Van de tuin wordt vooral door kinderen tot een jaar of elf/twaalf gebruik gemaakt. Ze komen ook uit omringende buurten, zoals Groenoord, of de omgeving van de Langegracht. Rondom de Maredijk zou graag wat willen met iets oudere kinderen, een avontureneiland of zo. Dat de strook buiten de speeltuin, die voor avontuurlijk spelen is ingericht, er vreselijk verwaarloosd bijligt, vinden ze doodzonde. Ook wil men graag een waterspeelplaats. En deze actieve vereniging heeft wel meer ideeën om de speeltuin nog leuker te maken.

3 Om Maredijk 1999
Een leuke en gezellige spelletjesmiddag in Om de Maredijk in 1999 (Hielco Kuiper)

Voor de kinderen organiseert men bovendien regelmatig activiteiten, bijvoorbeeld op Speeltuindag, Maredag, met St. Maarten, de Kerst. In de zomer worden hutten gebouwd! Er zijn workshops van Technica 10 en andere knutselmiddagen.

Een klaverjasclub van buurtbewoners en Speel-o-theek Klapstuk zijn daarnaast vaste gebruikers van het clubhuis. Bovendien oefenen er twee koren, is er een computerclub en zijn er taalcursussen.

4-luchtfoto-Speeltuin-Maredijk-Marislaan-Schipholweg-Schuttersveld
Een luchtfoto van de groene speeltuin Om de Maredijk, compleet met ongeveer de hele Maredijkbuurt (Hielco Kuiper/sv Om de Maredijk)

Voor meer actuele informatie over Rondom de Maredijk: Link rondom de Maredeijk