Beatrix

Beatrix_ZW

Begin jaren zestig begint de woningbouw ten zuiden van de Vijf Meilaan, aan de westkant van de Churchilllaan. Hier verschijnen zowel sociale als particuliere woningen. In juni 1964 organiseert de LBS een bijeenkomst over de vraag of ook hier een speeltuinvereniging moet komen. Vooral de bewoners van de sociale woningbouw in de componistenbuurt zijn daarvoor te porren. Zij richten op 9 juni de speeltuinvereniging Vlietzicht op. In november van dat jaar verandert zij haar naam in Beatrix, met toestemming van de prinses natuurlijk.

Men denkt dan dat in juli van het jaar daarop de speeltuin wel open zal gaan. Dat valt tegen. De provincie werkt niet mee en draalt bij het geven van toestemming aan de gemeentelijke subsidie. Het beoogde terrein dreigt bebouwd te worden. Spelen doen de kinderen voorlopig bij Vijf Hoven, later op het grasveldje waar de tuin moet komen. De vereniging gaat zo bijna ter ziele, maar pakt in 1969, 1970 de draad weer op. Dan gaat het wel snel: op 12 juni 1971 wordt de speeltuin officieel geopend – de kinderen nemen het al een paar dagen eerder officieus in gebruik.

Beatrix Opening
Al voordat speeltuin Prinses Beatrix officieel wordt geopend, spelen er al kinderen (ELO/NLC)

Met de inrichting is iets bijzonders aan de hand. In 1970 organiseert een groep jonge mensen – Ludiek Sentrum noemen ze zich – voor speeltuinvereniging Beatrix een enquête onder kinderen en ouders. Uit deze allereerste vorm van kindermedezeggenschap in de Leidse speeltuinwereld, blijkt dat men niet meer zo geporteerd is van de traditionele speelwerktuigen – met uitzondering van de glijbaan. Men wil avontuurlijker spelen.

In de speeltuin Beatrix verschijnen dan ook niet alleen de gewoonlijke wippen en schommels, maar ook “voldoende speelmateriaal, waarmede de kinderen hun creativiteit, improvisatie kunst en organisatorisch talent kunnen uitproberen” – aldus de krant. De paddenstoeltjes die er staan en die in het logo zijn opgenomen, zijn overigens geschonken door een sponsor, de Citroën-dealer uit de buurt. Later komt er ook nog een poedelbadje voor de allerkleinsten, aangelegd met de collega’s van De Vijf Hoven.

Er is in het begin wel een (houten) portiersloge met toilet, maar nog geen clubhuis. In 1976 koopt Beatrix een houten gebouwtje voor de jeugdactiviteiten; in 1984 wordt dat vervangen door het huidige clubgebouw. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor de jongere én voor de wat oudere jeugd, inclusief “beat-dansen”, later “disco-avonden”.

Beatrix-2
Voor er gespeeld wordt, even op de foto, in 1996. Mét vaandel (Wim Lamboo)

In 2003 is de speeltuin Beatrix gerenoveerd, en in 2017 nog eens. Dat mede vanwege de nieuwe veiligheidseisen voor speeltuinen. Het heeft de speeltuin Beatrix gemaakt tot wat het nu is: een mooie, kleurrijke en goed onderhouden speeltuin. En hoewel de wijk de laatste decennia nogal vergrijsd is, spelen er nog steeds veel kinderen met plezier.

Beatrix 3a
Speeltuin Beatrix ligt er prachtig bij (LBS)

Een probleem is wel draagkracht van de vereniging: de bestuurders en vrijwilligers. Feitelijk draait de tuin anno 2022 op twee mensen, die dat al zo’n vijftig jaar doen! Door het gebrek aan vrijwilligers worden er nu niet of nauwelijks extra activiteiten in het clubhuis georganiseerd. De overgebleven bestuurders willen hun tuin en clubhuis graag een buurt- of wijkfunctie geven. Maar wie moet het doen? Met steun van de LBS en Incluzio werven zij nieuwe mensen. Dat lukt. In maart 2023 wordt een nieuw bestuur gekozen. Het bestaat vooral uit jonge ouders. De speeltuin Beatrix blijft dus open en kan opnieuw een centrum worden van activiteiten voor jong en oud in de Fortuinwijk-Zuid.

4-Beatrix
Bijschrift: Speeltuin Beatrix, met op de achtergrond het clubhuis (SV Prinses Bea

Voor actuele informatie over speeltuin Beatrix: Klik hier …http://www.svprinsesbeatrix.nl/