LBS tekst  

LBS secretariaat
Postbus 2319
2301 CH Leiden mail@speeltuinenleiden.nl
 
       
 
SAMENWERKING

NUSO

NUSO

Voldoende, kwalitatief goede speelruimte is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren onontbeerlijk. NUSO, Speelruimte Nederland, maakt zich sterk voor speelruimtebeleid dat zowel wettelijk gegarandeerd is (normen) als inhoudelijk kwaliteit heeft. NUSO richt zich op een breed terrein met alle speel- en beweegmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Speeltuinen zijn van grote waarde voor de spelende en sportende kinderen en jongeren. Het is ook een ontmoetingsplek waar verbindingen ontstaan tussen kinderen en volwassenen van verschillende achtergronden in de wijk.
Vanuit die visie zet de NUSO zich in voor betere buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Dat verbetert de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren én bevordert de leefbaarheid in de wijken. Om dat te bereiken, bieden wij de volgende activiteiten:
1. Ondersteuning van het speeltuinwerk en kindervakantiewerk.
2. Advisering aan o.a. gemeenten over speelruimtebeleid en leefbaarheid.
3. Belangenbehartiging voor meer en betere speelruimte richting nationale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties.

Bij de NUSO zijn 650 speeltuinverenigingen en kindervakantiewerkorganisaties aangesloten. Zo'n 20.000 vrijwilligers zijn actief en zetten zich jaarlijks in om ruim 2 miljoen kinderen een veilige en uitdagende speelplek te geven. NUSO ondersteunt de organisaties met een breed pakket aan diensten, bijvoorbeeld belangenbehartiging, collectieve regelingen en verzekeringen, advies, informatie en ondersteuning. De Leidse speeltuinen hebben allemaal een collectieve verzekering via de NUSO voor informatie hierover verwijs ik u naar de webpagina Collectieve verzekeringen

doet goed en nu... Naar buiten!

Spelen in de natuur is leuk en gezond. Dat is bij velen al bekend, maar helaas spelen kinderen 50% minder buiten dan twintig jaar geleden. Naar buiten! gaat er samen met scholen en vele partners voor zorgen dat kinderen weer veel meer de natuur opzoeken, in de eigen wijk, de stadsranden en in de omgeving van Leiden.
50- dingenlijst
Heb jij al een 50-dingenlijst? Het zijn 50 dingen die je in de natuur gedaan moet hebben voor je 12e verjaardag. Zoals een hut bouwen, vissen met een netje, enz. Doe ze liefst vaker dan 1 keer. Bij alle deelnemende locaties kun je een stempelkaart krijgen. Die kun je het hele jaar gebruiken! Als je 6 stempels hebt dan krijg je een verrassing.

Je vindt de lijst hier!

iDOE

iDOE brengt door middel van matching middels de vrijwilligers- en vacaturebank (groepen) vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Als expertisecentrum organiseren en faciliteren ze ook trainingen en workshops voor beide partijen en geven ze informatie en advies. Daarnaast houden ze zich bezig met promotie- en waarderingsprojecten, trajectbegeleiding en maatschappelijke stages.
De exacte data van trainingen en bijeenkomsten zijn terug te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief.
Kijk voor meer informatie over vrijwillige inzet en aanmelding nieuwsbrief op  www.i-doe.nl

TOS Logo

TOS, de methodiek

“De methodiek van Thuis Op Straat is gericht op het verbeteren van het sociale leefklimaat in wijken en buurten, waarbij het accent ligt op de buitenruimte: het publieke domein. TOS is gespecialiseerd in het maken van (ver)bindingen in de wijk en zorgt voor een positieve inzet op straat door het aanbieden van activiteiten voor de jeugd. De basis van TOS is in iedere wijk gelijk. Dagelijks organiseren de TOS-medewerkers activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Daarbij gaat het in de kern om spel- en speelplezier met regels en aandacht voor iedereen.
Tijdens de activiteiten letten de medewerkers op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. Deze signalen worden structureel verwerkt in het elektronisch logboek.
De leeftijdsgroep kent geen beperkingen. Overal waar Thuis Op Straat werkzaam is, werkt TOS onder het motto ‘liefde en aandacht is toch voordeliger’ .
Thuis Op Straat heeft een methodische en systematische manier van werken ontwikkeld die gecombineerd wordt met een hoge mate van improvisatie- en interventietalent. Kennen en gekend worden is een van de pijlers van de methodiek. Daarbij ligt het accent op de jeugd, maar ook de contacten met ouders, bewoners en partnerorganisaties zijn van groot belang. De communicatie vindt vooral in de wijk plaats. TOS werkt graag samen met partners: hierbij is elkaar versterken het uitgangspunt.”
TOS is actief in speeltuin ‘t Zonnestraaltje en in speeltuin Vijfhoven. Voor een activiteiten overzicht bekijk de website www.thuisopstraat.nl/Leiden of volg TOS op facebook!

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Vanaf 2012 is Leiden officieel JOGG-gemeente. Dit houdt in dat drie lokale partijen: de gemeente Leiden, GGD Hollands Midden en Zorg en Zekerheid samen streven naar een gezonde Leidse jeugd. Dat doen zij door kinderen te interesseren voor gezonde voeding en ze op een leuke manier meer te laten bewegen. De Leidse speeltuinen spelen hier een grote rol in want buitenspelen = bewegen.
JOGG Leiden kijkt naar bestaande initiatieven op het gebied van bewegen en gezonde voeding die er al zijn en probeert deze aan elkaar te koppelen. Daarnaast wil JOGG ervoor zorgen dat projecten op die vlakken geborgd worden en dus blijven bestaan.

CJG_1CJG_2

Het CJG: voor kleine en grote vragen
De website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé informatieve en ínteractieve website voor iedereen met (alledaagse) opgroei- en opvoedvragen. Je vindt er een antwoord op grote en kleine vragen over de zorg voor jeugdigen van vóór de geboorte tot 23 jaar.
De informatie op de website is door deskundigen op kwaliteit beoordeeld. Met een indeling op leeftijdscategorieën vind je snel de betrouwbare informatie die je zoekt.
Op de website vind je leuke blogs en tref je andere ouders op het forum. Via de site kun je 24 uur per dag kosteloos en anoniem een vraag neerleggen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in jouw buurt. Door samenwerking van de verschillende zorgpartners krijg je binnen 2 dagen per mail een antwoord van één van onze specialisten.
Je kunt op werkdagen gebruik maken van het chatspreekuur. Bellen kan natuurlijk ook. Het CJG is bereikbaar via één telefoonnummer: 088 - 254 23 84 (088-CJGADVIES).

Lees meer op de website www.cjgleiden.nl

Move Logo

Stichting Move stimuleert studenten om zich maatschappelijke in te zetten voor een (aandachts)wijk in Leiden. Studenten gaan samen met kinderen uit de wijk een project organiseren (binnen 6 maanden) waarin zij elkaars leefwereld leren kennen. Er worden maatschappelijke problemen opgepakt of ze zetten zich samen in voor de leefbaarheid van de wijk. Interactie tussen beide groepen staat centraal en via deze projecten maken we met z'n allen de stad een stukje leuker.

Het bijzondere is dat samen met de kinderen de inhoud van het project wordt bepaald. Hierbij worden de talenten van studenten en kinderen ingezet. Dit zorgt ervoor dat kinderen extra trots zijn op het eindresultaat en in beweging worden gezet om hun talenten te gebruiken en eigen initiatieven te ondernemen.

In Leiden wordt momenteel een Move project opgezet door een groep geneeskundestudenten van IFMSA-Leiden. Dit een een medische studentenorganisatie, die streeft naar het verbeteren van de volksgezondheid. Deze enthousiaste groep studenten zal het project opzetten in samenwerking met Stichting Move, Jongeren Op Gezond Gewicht en met de Speeltuinvereniging Zuid-West.
Zij willen met 10 à 15 kinderen van 10 t/m 12 jaar een groep vormen, waarmee ze gezamenlijk in 4 wijklessen zullen toewerken naar een eindactiviteit. Deze eindactiviteit zal een kamp worden, dat in het teken zal staan van een gezonde leefstijl. Het kamp en de activiteiten tijdens het kamp zullen plaatsvinden in de speeltuin van Zuid-West en het zal toegankelijk zijn voor kinderen van alle leeftijden.
Wat de invulling van het kamp zal zijn, ligt in de handen van de nog te vormen groep. 

De doelstellingen van de studenten zijn:

  • De blik van de kinderen uit de wijk verbreden met betrekking tot studeren en organiseren.
  • Bewustwording creëren bij kinderen uit de wijk wat betreft een gezonde leefstijl en deze kinderen leren hoe ze hier op een goede manier mee om kunnen gaan
  • Inzicht krijgen in de belevingswereld van de kinderen
  • Een uniek project opzetten.


Move Logo
NUSO
IDOE
Tos Logo
Jogg
CJG
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Groen Doet Goed