LBS NIEUWS
23-12-2008

Overleg LBS en gemeente december 2008

Hierbij op de valreep in 2008 nog goed speeltuinnieuws voor m.n. de speeltuinen die via de DZB toezichthouders aan het werk hebben.
De salarissen voor 2009 worden door de gemeente gegarandeerd (zie bijlage). De gemeente heeft hiervoor van een bestaande compensatieregeling gebruik gemaakt.

Aan alle onzekerheid hierover is nu voorlopig een einde gekomen.

De LBS heeft afgelopen woensdag een overleg gehad met dhr. Gresnigt, Teamleider Stadsleven en Maarten Dekkers beleidsmedewerker team Stadsleven. Onderwerpen van gesprek waren:

0 salarisgarantie DZB medewerkers.
0 structurele verhoging van het toezichthoudersbudget ( overleg volgt)
0 verruiming openingstijden in de speeltuinen
0 verhoging van het onderhoudsbudget voor de DZB (hierover is nog geen akkoord)
0 samenwerking met instanties zoals ROC, kinderopvangorganisaties enz.
0 het werven van vrijwilligers en kader in relatie tot o.a. Waves.
0 het onderbrengen van de waarde van speeltuintoestellen, ondergrond enz. in het investeringsplan van de gemeente Leiden (vergelijkbaar met sportaccommodaties).
0 het organiseren van een informatieavond door de gemeente Leiden i.s.m. de LBS waarin de toekomstplannen gepresenteerd worden (eerste kwartaal 2009).
0 de gemeente wil zelf via de inzet van beleidsmedewerkers (in de persoon van Bert Kienjet) een beeld gaan vormen van elke speeltuin (problemen en kansen inventariseren) om voor elke speeltuin maatwerk te gaan leveren.

Als er concrete resultaten zijn, zullen wij dit direct melden. De LBS is verheugd dat de gemeente maatwerk voor elke speeltuin wil gaan leveren, want elke speeltuin heeft zijn eigen cultuur, sfeer, middelen, ligging en organisatie.

0 Sonja van Uden was terecht een van de genomineerden voor de vrijwilligersprijs Co Verhoogh. Hoewel Sonja de prijs niet heeft gewonnen, geeft het wel blijk van grote waardering voor de inzet van Sonja voor haar Merendroom.

0 Als u nog een kerstcadeau moet aanschaffen, heb ik nog een tip. Een Leids receptenboek vol met bekende Leidenaren incl. onze voorzitter Clemi die hiervoor model heeft gestaan.