LBS NIEUWS
26-9-2008

DE KLEURRIJKE SPEELTUIN
Zondag 5 Oktober: ONTMOET EN SPEEL

Zondag 5 oktober een Kleurrijke Ontmoetingsdag. Alle inwoners van Leiden, groot en klein, in alle kleuren, worden van harte uitgenodigd om op deze dag één van de deelnemende speeltuinen te bezoeken. Toegang van alle speeltuinen is gratis ook voor niet-leden.
Alle vier de speeltuinen worden bezocht door Stichting Regenboog met een interactief mobiel kindertheater. De Droomiers geven een voorstelling van een half uur. In de Doorbraak komt wethouder J. Steegh en leest voor tijdens de peuterbrunch. In het clubgebouw van de HTIB opent raadslid SP, de heer A. Theeuwen de ontmoetingsmiddag en sluit wethouder J. Steegh de dag af om ongeveer 16.30 uur.

Programma overzicht:

Speeltuin De Doorbraak en de wijk: Programma loopt van 10.00 – 18.00 uur
De Droomiers van St. Regenboog van 11.15 – 11.45 uur
Kleurrijk chocola maken, workshop wereldmuziek, La La Fee theater, Oosters theehuis en wereldhappen.

SV Zuiderkwartier en St. Fatih: Programma loopt van 13.00 – 17.00 uur
De Droomiers van St. Regenboog van 13.00 -13.30 uur
Spellencircuit met onder andere zaklopen, eierlopen, blik gooien, sjoelen, zakdoekje leggen, grabbelton, ezeltje prik en koek happen.

SV ’t Zonnestraaltje en St. Golsport en PAOO: Programma loopt
van 13.00 – 17.00 uur
De Droomiers van St. Regenboog van14.30 uur – 15.00 uur
Spellencircuit met hinkelen, poppenkast, schminken, panna-voetbal, volleybal, wereldmuziek - DJ Dounja en een showband.

HTIB en SV Merendroom: Programma loopt van 13.30 – 17.00 uur.
De Droomiers van St. Regenboog van 16.00 – 16.30 uur
Multiculturele Modeshow, fotowedstrijd, Wereldse muziek en band, springkussen. Afsluiting 16.30 uur met wethouder Steegh.

Het doel van deze dag is dat verschillende culturen elkaar echt leren kennen. Niet alleen ontmoeten, maar ook samen een activiteit organiseren. Dan kun je de andere mensen en culturen pas echt leren kennen.
We zijn dankbaar voor de ondersteuning van Gemeente Leiden en NUSO Speelruimte NL. Op deze manier is een goede samenwerking gestart tussen verschillende organisaties uit verschillende culturen en achtergronden.

Speeltuin De Doorbraak werkt samen met westerse en niet-westerse immigranten uit de wijk en de Nederlands Arabische Stichting. Speeltuin Zuiderkwartier werkt samen met Stichting Fatih, Turks welzijnsbelangen. Speeltuin ’t Zonnestraaltje werkt samen met Platform Allochtone Ouders en Onderwijs en met Stichting Golsport. Speeltuin Merendroom werkt samen met HTIB, de Turkse arbeiders-vereniging (Leiden).

Achtergrondinformatie:
Welke resultaten verwachten de vrijwilligersorganisaties bij de samenwerking?

  • Welkom voelen in de Nederlandse buurt
  • Een prettige samenwerking op basis van gelijkheid en met respect voor ieders achtergrond en cultuur
  • Gemakkelijker kunnen communiceren door meer kennis van ieders cultuur.
  • Mensen ontmoeten, die men anders niet zou ontmoeten. Ruimte voor ‘een stapje verder dan hallo’.
  • Meer kinderen spelen in de speeltuin in plaats van op straat, dat is veiliger ivm verkeer, maar ook meer sociale controle.
  • Een uitbreiding van je eigen netwerk door samenwerking en contact tussen de netwerken van de verschillende organisaties
  • Een vrijwilligersbestuur en vrijwilligersgroep in de speeltuin dat een afspiegeling van de wijk of buurt vormt

Binnen het project Deltaplan Spelen van NUSO Speelruimte NL is de renovatie van 16 speeltuinen in Leiden in volle gang. In 2009 wordt de 3e en laatste fase afgerond. Dan voldoen alle speeltuinen weer aan de huidige veiligheidseisen, hebben de speeltuinen in Leiden weer meer speelwaarde en zijn bovendien toegankelijk voor kinderen met en zonder een beperking.
De hierboven genoemde speeltuinverenigingen en Speeltuin Ons Eiland en Noorderkwartier werken naast deze fysieke vernieuwing, ook aan een sociale vernieuwing, onder andere door het Project Leiden Speelt met Kleur. Een sociale vernieuwing wil zeggen, werken aan een uitbreiding of verandering van de eigen vrijwilligersgroep door een positieve samenwerking aan te gaan met meer doelgroepen, organisaties en culturen.

Oproep:
Lijkt het u leuk mee te helpen met het organiseren van kinderactiviteiten of andere activiteiten bij de speeltuinen of de migrantenorganisaties. Neem dan contact op met: Magda Bannink, coördinator project Leiden Speelt met Kleur of rechtstreeks met de betreffende speeltuinvereniging of migrantenzelforganisatie.

Voor meer informatie over het project Leiden Speelt met Kleur, kunt u contact opnemen met NUSO Speelruimte NL, Magda Bannink, 06 24421893.