LBS NIEUWS
4-9-2008

Uitreiking Co Verhoog Prijs

Op maandag 8 december, de Internationale Vrijwilligersdag, zal - voor de zestiende maal - de jaarlijkse uitreiking van de Leidse Co Verhoogprijs plaats vinden. Deze prijs is ingesteld als eerbetoon aan de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen en daarmee bij­dragen aan een leefbare samenleving. Veel maatschappelijk werk is niet meer denkbaar zonder hun inzet. Uiteraard kan slechts een beperkt aantal vrijwilligers een prijs krijgen, maar  de uitreiking is in zoverre symbolisch dat ook in het algemeen de waardering wordt uitgedrukt voor al het vrijwilligerswerk. Tegelijk wordt de aandacht op het vrijwilligerswerk gericht, het­geen er hopelijk toe leidt dat an­deren een van de vele vormen van vrijwilligerswerk op zich nemen. Overigens komen voor de prijs niet alleen personen in aanmerking maar ook groepen vrijwilligers en organi­saties die uit vrijwilligers bestaan, al dan niet met ondersteuning van betaalde krachten. 

De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën: (1) maatschappelijk/sociaal, (2) cultuur, edu­catie, natuur en milieu, (3) sport en recreatie. Een jury beoordeelt de voordrachten. De drie vrijwilligers/organisaties van vrijwilligers met de hoogste score krijgen een geldbedrag, terwijl degene met de meeste jurypunten de echte prijs krijgt, een bronzen beeldje. Het feestelijk gebeuren vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis, en begint om 19.30 uur.

Iedereen kan een voordracht indienen. Hiervoor is een folder met een voordrachtformulier beschikbaar, verkrijgbaar bij Waves, Steunpunt Vrijwilligerswerk, Breestraat 15, 2311 CG Leiden, ’s maandag t/m ’s woensdags van 12.00 tot 16.00 uur. Op de vrijwilligersmarkt ,zaterdag 20 september a.s liggen de folders klaar. Aanmelden kan ook via www.coverhoogprijs.nl. U kunt op deze site ook verdere informatie vinden. Kent u een persoon of organisatie die naar uw mening in aanmerking komt voor deze prijs, aarzel dan niet een voordracht in te dienen. Dit is mogelijk tot maandag 3 november.