LBS NIEUWS
16-6-2008

Op 31 mei j.l. vierde "De Maredijk" het 60 jarig bestaan met:

  • Kinderkermis
  • Shanti-Koor
  • Draaiorgel
  • Dartsdemonstratie met Europees kampioene Rilane Erades
  • Ballonnenwedstrijd
  • klucht “ Hoop “
  • Loterij
  • Barbecue
  • Live Muziek

Wethouder Gerda v.d. Berg opende het feest door als eerste een ballon op te laten. Joop Honsbeek hield een korte toespraak en stelde de aanwezigen de nieuwe voorzitter Herialt Mens voor. Namens de LBS waren mevr. Frankhuizen en de nieuwe secretaris John van Haasteren aanwezig.
Met name was er vanuit het bestuur aandacht voor Daan Bekooy vanwege zijn grote verdiensten voor De Maredijk. Daan werd tot erelid benoemd en ontving van het bestuur een prachtig cadeau n.l. een laptop.

Speciaal voor het 60 jarig bestaan was er een jubileumboekje opgesteld, waarin naast het feestprogramma ook te lezen was hoe actief deze speeltuinvereniging nog steeds aan klantenbinding doet. 
Namens iedereen die het speeltuinwerk een warm hart toedraagt; Maredijk van harte gefeliciteerd en nog vele jaren!

Bekijk hier alle foto's ...

  wethouder Gerda v.d. Berg en nieuwe voorzitter Herialt Mens. 141
  Herialt Mens, wethouder v.d. Berg en Joop Honsbeek (oud voorzitter). 142
  Clemi Frankhuizen, voorzitter van de LBS. 143
  Muzikale Opening door de Party Band Leiden. 144
  De wethouder staat met ballon klaar voor de opening van het jubileumfeest. 145