LBS NIEUWS
16-6-2008

Verenigingsgebouw rookvrij per 1 juli 2008
Roken wordt vanaf 1 juli door de overheid niet meer toegestaan in verenigingsgebouwen van speeltuinen, maar ook in sportkantines, sociëteiten, schouwburgen, theaters en festivaltenten. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare ruimten en op buitenterrassen. In feite wordt de situatie hetzelfde als op kantoren en in bedrijven. De maatregel komt voort uit de Arbo-wet, die voor alle werknemers het recht op een rookvrije werkplek regelt. En dit geldt ook voor vrijwilligers.

Een verenigingsbestuur mag een of meerdere ruimtes aanwijzen als rookruimte. Dat is niet verplicht. Aan zo’n ruimte worden wel enige eisen gesteld. Zo moet de ruimte afsluitbaar zijn. Er mag geen rookoverlast zijn in de aangrenzende ruimtes. De ruimte mag ook niet in gebruik zijn voor andere activiteiten, bijvoorbeeld als vergaderzaal of kopieerruimte.
De klachten van mensen die hinder of overlast ondervinden van de rook van anderen hebben prioriteit. Naar aanleiding van deze klachten voeren controleurs van de Drank, Horeca en Tabak (DHT)-teams inspecties. Daarnaast zal er ook steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Tijdens een inspectie wordt door de DHT-controleur nagegaan in hoeverre de Tabakswet wordt nageleefd. Is er sprake van een rookbeleid (geheel rookvrij, rookvrij met rookruimten of nog geen rookbeleid) en zijn de openbare ruimten zoals kantine en vergaderzalen en de werkplekken rookvrij? Als er een rookruimte is ingericht, voldoet deze aan de eisen (afgesloten ruimte, geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten, geen andere activiteiten in deze ruimte)?
Bij overtreden van het rookverbod riskeert men een geldboete die kan oplopen tot 2400 euro.

Meer info www.horecarookvrij.nl.

Verder staat er een handleiding over de maatregel op het ledendeel van de NUSO-site onder publicaties.