LBS tekst  

LBS secretariaat
Postbus 2319
2301 CH Leiden mail@speeltuinenleiden.nl
 
       
 

De Leidse Bond van Speeltuinverenigingen (LBS) behartigt de belangen van 15 Leidse speeltuinverenigingen zoals het aanvragen van subsidies en het coördineren van het onderhoud op de Leidse speeltuinen.

De Leidse Bond vraagt bij de gemeente Leiden oor de Leidse speeltuinverenigingen subsidie aan voor: onderhoud, leden en kinderactiviteiten. In overleg met de gemeente worden deze subsidies over de 15 Leidse speeltuinverenigingen verdeeld.

De Leidse Bond coördineert namens de Leidse speeltuinverenigingen het onderhoud op de speeltuinen dat wordt uitgevoerd door de DZB.

Het bestuur van de LBS bestaat op het ogenblik uit vijf personen die minimaal 10 keer per jaar een vergadering hebben waar o.a. bovenstaande zaken besproken worden.

Tevens bestaat er een Onderhoudscommissie die controleert of het onderhoud van de speeltoestellen naar behoren wordt uitgevoerd.
In deze commissie is een gediplomeerd inspecteur speeltoestellen aanwezig.

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden van de LBS, dan verzoeken wij contact op te nemen met de LBS.

Het postadres is :
LBS
Postbus 2319
2301 CH LEIDEN

Email naar : mail@speeltuinenleiden.nl

 


 
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester:
Dhr. J. van Haasteren Vacant Dhr. N.Massaar
vz@speeltuinenleiden.nl secr@speeltuinenleiden.nl pm@speeltuinenleiden.nl
     
Bestuurslid onderhoud Bestuurslid Consulent
Dhr.G.Hoonhout Dhr. F. Ballering Leon Kloos
g.hoonhout@online.nl l.kloos@nuso.nl
Overig Stedelijk Beheer  
Dhr.J.Scharloo Dhr. M.Bekkers  
Tel: 14071
Onderhoudscommissie: Onderhoud DZB  
Dhr.G.Hoonhout Dhr. D. Bekooy  
oc@speeltuinenleiden.nl d.bekooy@leiden.nl
Public Relations Boekhoudkundig medew.: WebMaster
Dhr.J. van Haasteren Dhr. C.Nieuwveen Dhr. C van den Aarsen
vz@speeltuinenleiden.nl   wm@speeltuinenleiden.nl
   
 
  Volledige adressenlijst voor LBS leden